Råmateriale

For at minimere brugen af ’virgint’ opgravet ler, som er en ikke-fornybar (og dog alligevel i Danmark
rigelig 10 ) ressource tilsætter vi nedknust tegl og murværk og/eller tredje affaldsfraktion som ’upcycle tilslag’ for at spare op til 40% ny-opgravet ler pr. m 2 fliser. Vi vil dermed nyttiggøre en del af de mange ton mursten, tegl- og keramikaffald den danske byggebranche er ansvarlig for årligt 11, som ikke direkte kan genbruges som byggematerialer og dermed ofte ender med en mindre værdifuld anvendelse som vejfyld.

Lokale ressourcer

Rødler findes i det øverste lerlag i jorden – og forefindes i større mængder i Danmark, da vi er nærmest et pandekagefladt floddelta hvor lerlagene er skabt i jorden af smeltevand. Fordelene ved rødleret er det lave indhold af kalk modsat blåleret, og jernet er iltet. Ved keramisk behandling blandes ofte chamotte i rødleret for at stabilisere leret.


Udover den åbenlyse fordel i at være udgravet lokalt og fri for en lang og CO 2 belastende transport, har det danske ler en lav sintringstemperatur sammenlignet med eksempelvis stentøjs- og porcelænsler. Det skyldes det høje indhold af bl.a. jernoxid og andre ’urenheder’ som ikke er kvarts eller ler.

Vi har indgået aftale med virksomheden ’Gamle mursten’ om at aftage murbrokker og sten, som ikke finder anvendelse, som genbrugte hele mursten. Disse brokker er delvist afrensede og fri for skadelige stoffer. Vi har også indgået aftale med ’Genknus Fyn’ som geografisk er placeret i nærheden om at nedknuse brokkerne til en brugbar finhed på deres nedknusningsanlæg.